خواجه ,نظام ,الملک ,دولت ,ترور ,صباح ,نظام الملک ,خواجه نظامبه گزارش وبلاگ خاش بیدار

امروز 11 آبان هجری شمسی برابر با 2 نوامبر تقویم میلادی است. روزی که در تاریخ آبستن وقایع و اتفاقات زیادی در ایران و جهان بوده است. به مرور برخی از این وقایع می‌پردازیم.

رویداد ها:  

1092 - سالروز قتل خواجه نظام الملک

ترور خواجه نظام الملک خواجه نظام الملک دولتمرد مشهور ایرانی، بزرگ وزیر سلجوقیان، مولف کتاب سیاست نامه (در علم حکومت کردن)، و موسس دانشکده های موسوم به نظامیه دوم نوامبر سال 1092 میلادی در نزدیکی کرمانشاه به دست عوامل حسن صبّاح (فدائیان) کشته شد. «ماکس ستیرنر» فیلسوف آلمانی این نوع عملیات را آنارکیسم انفرادی خوانده است. فلسفه آنارکیسم عمومی (برقرار کردن حکومت شورایی، کاهش اختیارات دولت و نفوذ توانگران در تصمیگیری های دولتی) از «نتلائو» آلمانی و «کروپوتکین» روس است که ترور مخالفان سیاسی حکومت شورایی را رد نمی کند. امروزه این نوع عملیات را «تروریستی» می خوانند. از آغاز قرن 21 ترور انتحاری و عملیات تروریستی رو به افزایش است. آنارکیست ها در دهه آخر قرن نوزدهم و دهه یکم قرن بیستم شماری از سران کشورها و دولت ها ازجمله رئیس جمهور آمریکا، پادشاه ایتالیا و نخست وزیر فرانسه را ترور کردند. اندیشمندان پیش بینی کرده اند که اگر روند کنترل دولت ها به دست شماری معدود و مشخّص و اصحاب منافع که انحراف از دمکراسی اصیل است ادامه یابد توجه به آنارکیسم ازسر گرفته شود و ....

11 آبان - 2 نوامبر؛ در تاریخ چه گذشت؟

    
قاتل خواجه نظام الملک «ابو طاهر ارانی» جوانی دیلمی بود که در الموت به صف هواداران حسن صبّاح پیوسته بود و در آنجا مامور قتل خواجه شده بود. به نوشته پاره ای از مورخان، دشمنی حسن صباح با خواجه نظام الملک تنها به خاطر مخالفت خواجه با اسماعیلیه نبود؛ حسن از بسیاری از کارهای دیگر خواجه از جمله همکاری او با سلجوقیان راضی نبود. از نظر حسن صباح سلجوقیان اشغالگر و خارجی شمرده می شدند. مارکو پولو پیروان حسن صباح را که پیش از اعزام به ماموریت ترور، حشیش مصرف می کردند «حشّاشین» نوشته که این واژه به صورت «اسسینassassin» وارد لغت نامه ها شده است. حسن صبّاح که یک مبارز بود چون توان جنگ متعارف با ارتش سلجوقیان تُرک را نداشت که ایران و چند ناحیه دیگر در منطقه را تصرف کرده و در دست داشتند، متوسل به قتل مقامات این دولت شد تا تضعیف گردد و ازمیان برداشته شود.

منبع اصلی مطلب : خاش بيدار - وبلاگ مرجع شهرستان خاش
برچسب ها : خواجه ,نظام ,الملک ,دولت ,ترور ,صباح ,نظام الملک ,خواجه نظام
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : مروری بر رویدادهای مهم تاریخ امروز ایران و جهان : مورخه 11 آبان برابر با 2 نوامبردر تاریخ چه گذشت|